Döden som politik och martyrens minne

14 oktober 19:00

Detta är höstens andra fristående föreläsning i Anings återkommande föreläsnings- och seminarieserie som i höst är döpt till Psykoanalytisk Salong: Död*4.
Åtminstone sedan Sokrates valde döden framför exilen har den västerländska människan ställt sig frågan om det finns något i livet som det är värt att dö för. Olika tänkare har gett oss skilda svar: Gud, sanningen, nationen, friheten, rasen, etc. Michael Azars föreläsning undersöker skilda föreställningar om ”den ädla döden” och hur de har utnyttjats som redskap för ideologisk och politisk mobilisering. Hur förvandlar man människans yttersta sårbarhet till hennes främsta vapen? Hur utnyttjas minnet av de döda i artikulationen av blodet som gemenskapsprincip? Utifrån exempel hämtade från religiösa martyrkulter, revolutionär dödspolitik och samtida blodsnationalism granskar föreläsningen de mekanismer som får de döda att gå igen på de levandes ben. .
Michael Azar är professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, dramatiker och medgrundare av kulturtidskriften Glänta.