INSTÄLLT Seminarium: Att vara med de döda.

30 mars 16:00

Full titel: Seminarium: att vara med de döda – nekropolitik i en avförtrollad tid.

Detta är vårens tredje seminarium i Anings återkommande föreläsnings- och seminarieserie som i vår är döpt till Psykoanalytisk Salong: död och estetik. Detta seminarium är det tredje av fem.

Filosofi, förklarade Sokrates, är konsten att dö. I sin nyligen utkomna bok ”Being with the dead. Burial, ancestral politics and the roots of historical consciousness” (Stanford UP 2019), visar filosofen Hans Ruin att det också är konsten att lära sig att leva och dela jorden med dem som har kommit framför oss. Begravning, med dess omgivande ritualer, är den äldsta dokumenterade mänskliga kulturhandlingen: alla människor har utvecklat tekniker för att ta hand om och kommunicera med de döda. Men omsorg om de döda handlar inte bara om den symboliska hanteringen av kvarlevor; det pekar också på en nekropolitik, den sociala banden mellan de döda och levande som håller samhällen samman. Hans Ruin rör sig från dödsriter till till litterära framställningar av resor till underjorden, från problemet med förfäderna till teknologier för överlevnad och kommunikation mellan generationer. Med hjälp av filosofiska teorier erbjuder han på så vis ett nytt perspektiv på human- och samhällsvetenskaperna i deras helhet.

I sin föreläsning går han igenom i breda drag den teori som utvecklas i boken i dess helhet, som tar sin början i en diskussion om människans förhållande till död och ändlighet mellan Heidegger, Derrida och Freud. Dessa frågor utforskar vi i det här fördjupande seminariet tillsammans med Hans Ruin, professor i filosofi, grundare av filosofiämnet vid Södertörns Högskola, ledamot i Moderna Museets forskningsråd och översättare av bland andra Derrida och Herakleitos. Inför seminariet läser vi ett kapitel ur Hans nya bok Being with the dead, som framför allt handlar om begreppet nekropolitik. Kapitlet finner du här: https://drive.google.com/file/d/1fDgWsM-IOc0Ii64EnZqBQG1sa4_k_KdJ/view

(Senare på kvällen anordnar vi även en föreläsning som ingår i biljettpriset för dig som går på seminariet. Föreläsningen finner du här: https://www.facebook.com/events/244731883191094/)