Baghdad Sessions & Alaa Rashid

14 september 19:30

Välkomna till höstens första Baghdad Sessions!

Alaa Rashid är skådespelare och sångare, som man i Malmö bland annat kunnat se i Malmö Operas uppsättning av Tusen och en Natt. 
Shathir band är en musikgrupp som har sufisk och andlig musik som grund. Det är musik som utförs eller komponeras för ett religiöst syfte eller under religiös influens. I Shathir bands musik blandas den moderna och traditionella musiken  med sufiska och andliga musiken på ett nytt sätt som kan ta publiken till en annan värld mellan Väst och Öst.