Jonna Bornemark – Auktoritet och asymmetriska relationer

05 april 18:00

Jonna Bornemark
Docent i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap.

Tanken är att vi försöker malla alla relationer på den symmetriska jämlika relationen som utgår från att vi är likadana. En sådan utgångspunkt är problematisk i relationer som den mellan vuxen och barn, mellan dement och vårdare, mellan människa och andra djur. Men om vi ser närmare kanske alla relationer är ofrånkomligen asymmetriska på något sätt. Hur kan vi förstå vad en auktoritet är i ett sådant sammanhang, dvs om vi följer Arendts distinktion mellan auktoritär och auktoritet?

Pris: 50 kr

Biljetter köps på plats

Baren håller öppet under arrangemanget

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet med stöd av Folkuniversitetsföreningen