Lillian Munk Rösing – Bristen i den stora Andre

25 mars 18:00

Lillian Munk Rösing
Fil. dr., lektor vid institutionen för konst och kulturvetenskap vid Köpenhamns universitet.

Den stora Andre, skriven med stort A, är den som antas veta. Att veta vad jag ska, bör, vill och hur allt hänger samman. Den Andre kan t.ex. vara mina föräldrar, min psykoanalytiker, Vetenskapen, hela den symboliska ordningen – eller Gud. Psykoanalytikern Jaqcues Lacan skriver den Ⱥndre märkt av ett genomkorsande streck för ett subjekt i den feminina positionen. Det är här uppenbart att den Andre har en brist. Eller att den Andre är ”icke-allt”, som Lacan säger. I föreläsningen utmejslar litteraturvetaren Lilian Munk Rösing en auktoritetskritik ur Lacans sätt att tänka könsskillnad. Det görs bl.a. genom att jämföra relationen mellan den maskulina och feminina positionen med Kierkegaards relation mellan Lagen och kärleken. Vidare diskuteras förhållandet mellan olika former av ”auktoritet” så som de beskrivs med olika begrepp hos Lacan; den stora Andre, mästarsignifianten, urfadern och fadersnamnet.

Pris: 50 kr

Biljetter köps på plats

Baren håller öppet under arrangemanget

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet med stöd av Folkuniversitetsföreningen