Sahar Mohammadi (IRN), Haïg Sarikouymdijan (ARM), Jasser Haj Youssef (TN)

29 februari 19:00

Tre unga musiker sprungna ur tre stora musikaliska traditioner; den persiska, den armeniska och den arabiska. Re:Orient presenterar:
Sahar Mohammadi, sång (Iran)
Haïg Sarikouymdijan, duduk (Armenien)
Jasser Haj Youssef, viola d’amore (Tunisien)

Förutom perfekt behärskning av sina röster eller instrument har var och en av dessa tre artister utvecklat ett personligt ljud och ett originellt musicerande som ytterligare bidragit till utvecklingen, och syntesen, av traditioner som förenas av en lång historia av närvarande andlighet, filosofi och poesi.

De tre traditionerna präglas alla av modal musik, en musik med helt andra fundament än de ackordharmonier som i västerländsk klassisk tradition bygger på dur- och mollskalor. Det skapar musik med helt andra tyngdpunkter. Skalor med öppnare strukturer och större öppenhet för improvisation.

Klassisk persisk musik är en gammal konstform och en av de tidigaste musikaliska traditionerna som idag är kända. Tack vare det en gång så vidsträckta, forna persiska imperiet har persisk musik och kultur bidragit mycket till grunden för många andra musikaliska traditioner i Centralasien och Mindre Asien. Sedan det persiska arvet blev associerat med islamisk kultur efter den arabiska invasionen (700-talet e.Kr.) har traditionen påverkat kulturen i hela Mellanöstern, Nordafrika och Medelhavet.

I kvällens konsert möts alltså dessa traditioner i mötet mellan Sahar Mohammadi, en av de vackraste rösterna för samtida persisk sång, Haïg Sarikouyumdijan, armenisk duduk-virtuos och Jasser Haj Youssef från Tunisien som införlivat instrumentet viola d´amore på ett självklart vis i ararbisk musiktradtion. Alla tre ger prov på en känslighet i röst och fingrar som passar repertoaren för en modal musik till öppen för improvisation. De mjuka och melankoliska ljuden från duduk, ett armeniska träblåsinstrument med dubbla rörblad, skapar tillsammans med de varma ljuden och bordunerna från barockinstrumentet viola d´amore harmonierar perfekt med den persiska poesiens svåra klagomål. Flera av er har säkert hört Haïg Sarikouyumdijan virtuositet på inspelningar med Jordi Savall.

Persisk musik brukar beskrivas som mystisk och melankolisk. Kärnan är varken dramatisk, intellektuell eller cerebral utan relaterar ofta den till den stora lyriska traditionen för persisk litteratur och till sufismen, den mystiska islamrörelsen vars speciella hem är Iran. I denna trios tappning ges gott om prov på denna musikaliska poesi från hjärta till hjärta.

Persian poetic heritage in the Orient.

Three young musicians sprung from three major musical traditions; the Persian, the Armenian and the Arab. In addition to perfect mastery of their voices or instruments, each of these three artists has developed a personal sound and an original musicianship that further contributed to the development, and synthesis, of traditions united by a long history of spirituality, philosophy and poetry.

Classical Persian music is an ancient art form and one of the earliest musical traditions known today. Thanks to the once-vast, ancient Persian Empire, Persian music and culture have contributed greatly to the foundations of many other musical traditions in Central Asia and Asia Minor.

This evening’s concert these traditions intertwine through Sahar Mohammadi, one of the most beautiful voices of contemporary Persian song, Haïg Sarikouyumdijan, Armenian duduk-virtuoso and Jasser Haj Youssef of Tunisia who incorporated the baroque instrument viola d´amore in Arabic tradition . All three show a sensitivity in voice and fingers that fit the repertoire of a modal music open to improvisation. The soft and melancholic sounds of duduk, an Armenian double-bladed woodwind instrument, together with the warm sounds of the viola d´amore harmonize perfectly with Persian musical poetry.