Homayoun Sakhi & Salar Nader (AFG)

21 oktober 18:00

Re:Orient presenterar Homayoun Sakhi & Salar Nader! Konserten är en av flera i den nationella konsertserien Curious Classics, och sker med stöd av Musikverket och Aga Khan Music Initative.

Homayoun Sakhi är en virtuos på sitt instrument, afghansk rubâb, en långhalsad luta med dubbla resonanslådor som är Afghanistans nationalinstrument. Sakhi föddes 1976 i Kabul i en familj av musiker.

Rubâb-lutan är minst 1000 år gammal, men bara efter en kort tid av spelande på den började Homayon Sakhi uppfinna nya speltekniker. ”Jag övade varje dag, åtta, tio eller tolv timmar”, säger Sakhi. Efter att livet som musiker blev outhärdligt i hemlandet Afghanistan under talibanerna flydde han via flyktinglägren i Norra Pakistan och så småningom till USA, där han idag lever i Kalifornien, i staden Freemont som pga de många afghanska flyktingarna där kallas ”lilla Kabul”. Där lär han ut afghansk musik i en skola som han själv öppnat.

Sakhi har samarbetat och spelat med musiker från många kultursfärer och traditioner, bland annat den västerländskt klassiska Kronos-kvartetten. Men här ser vi honom tillsammans med landsmannen Salar Nader som redan vid 7 års ålder blev elev till berömde indiske mästaren på tablas Ustad Zakir Hussain. Nader föddes 1981 i Hamburg, Tyskland efter det att hans afghanska föräldrar tvingats fly under den sovjetiska invasionen av Afghanistan. När han var fem år bosatte sig familjen i San Francisco. Där startade han sin träning i klassisk nordindisk tabla-teknik. ”Det var som att lära sig ett nytt språk. Jag talade farsi hemma, engelska i skolan och tabla på kvällarna” säger Salar Nader. Han spelar, förutom med Homayoun Sakhi, i flertal olika konstellationer, från strikt klassisk indisk tradition till moderna fusion.

Homayouns och Salars konstnärskap visar på hur fantasifulla musiker som arbetar inom ett traditionellt musikaliskt idiom kan berika och expandera sitt uttryck samtidigt som de respekterar smaken och sensibiliteten som traderats i generationer mellan mästare och elev.

”Homayoun Sakhi och Salar Nader exemplifierar 2000-talets musikaliska kosmopolitanism. De blandar en djup kunskap och respekt för traditioner med känslighet för den myriad av influenser som de snappat upp under sina resor världen över, samtidigt lever de i Kalifornien och detta panorama av en ljudvärld speglas helt brilliant i den musik de spelar”, skriver musikologen Theodore Levin om duon.

Något om klassisk musiktradition i Afghanistan:

 Musiktraditionen i Afghanistan består av många olika varianter av klassisk musik från regionen i övrigt. Landet har i kraft av att Kabul i långa tider betraktats som regionens kulturella huvudstad ett mycket rikt musikaliskt kulturarv med en blandning av persiska melodier, indiska principer för komposition och ljud från etniska grupper som pashtuner och tadzjiker.

I mitten av 1800-talet hämtade Kabuls härskare ett större antal klassiskt skolade musiker från Indien för att uppträda vis hovet. Han gav dem bostäder i en del av stadens gamla delar nära palatset så att lätt kunde kallas på när de behövdes. Det här området, känt som Kucheh Kharabat, blev musikernas kvarter i Kabul. I över etthundra år utvecklades indiska klassiska musiker här och Kabul blev ett center för framföranden av nordindisk klassisk musik, hindustani.

De kungliga mecenaterna av denna hovmusik var också kunniga i den persiska kulturen och höll högt den persiska klassiska poesin högt. För att tillfredsställa sina finansiärer skapade musikerna i Kharabat en sångkonst som kombinerade element av persisk och indisk musik.

Instrumenteringen speglade denna mångkulturella smältdegel som afghansk kultur blev. Indiska tablas som rytminstrument, långhalsade lutor som melodiinstrument. Rubâb, den afghanska luta somHomayoun Sakhi spelar, är av centralasiatiskt ursprung, en av lutorna med dubbla resonanslådor som omfattar också Irans târ, Tibets danyen och rubâben som spelas i Pamirbergen i Tadzjikistan.

Medan musiken som spelas på afghansk rubâb härrör från den nordindiska raga-traditionen så har den klassiska, kultiverade konstmusiken som framförs också starkt stilistiskt släktskap med persisk musik. Tablan, det par trummor som ackompanjerar rubâb-musiken och uttrycker musikens mycket sofistikerade rytmiska element, är indiska, men deras skapare ser ut ha hämtat inspiration från äldre former av central- och västasiatiska kastrull- och bägarformade trummor.

Sammanfattningsvis representerar afghansk musiktradition en blandning av influenser vars källor ligger öster, väster norr och söder om dagens Afghanistan i de stora historiska imperier som utgjordes av Persien, Centralasien och Indien. Varje region har bidragit med instrument, genrer, tekniker och stilar till Afghanistans rika musikaliska landskap. Och med unga musiker som Homayoun Sakhi and Salar Nader fortsätter det landskapet att utvecklas.