Ärendenummer: Människa

24 mars 2018 | 13:00

Vi presenterar Ärendennummer: Människa till Moriska Paviljongen
Den 24 Mars ses vi i Spegelsalen klockan 13.00

Den 24 mars synliggörs verkliga vittnesmål som vuxit fram ur ungas asylprocesser i Sverige, från 2015 och framåt. Vittnesmålen är ungas egna erfarenheter av att vara i en godtycklig och rättsosäker asylprocess, vilken i allra högsta grad kan liknas vid ett lotteri.

Vittnesmålen framställs genom tal, musik och teaterframträdanden. Vi menar att det är av central betydelse att lyssna till vittnesmålen från unga asylsökande för att få en full förståelse för konsekvenserna som löper ur migrationspolitikens hårdnande ansikte.

På plats kommer vi lansera häftet – Ärendenummer: Människa, vilken vittnar om hur unga behandlas i asylprocessen.

Dagen avslutas med att uppmana till handling under taggen #Samtalet

TIPS:
KLUBB: Reggae Scorcher #160
Klicka här för att komma till eventet.

Moriskans Bistro öppnar 17.30 med restaurang.
Boka bord via:
www.moriskansbistro.se
☏ 040-685 40 35