INSTÄLLT Att vara med de döda – nekropolitik i en avförtrollad tid.

30 mars 19:00

Detta är vårens tredje föreläsning i Anings återkommande föreläsnings- och seminarieserie som i vår är döpt till Psykoanalytisk Salong: död och estetik. Denna föreläsning är den tredje av fem.

Filosofi, förklarade Sokrates, är konsten att dö. I sin nyligen utkomna bok ”Being with the dead. Burial, ancestral politics and the roots of historical consciousness” (Stanford UP 2019), visar filosofen Hans Ruin att det också är konsten att lära sig att leva och dela jorden med dem som har kommit framför oss. Begravning, med dess omgivande ritualer, är den äldsta dokumenterade mänskliga kulturhandlingen: alla människor har utvecklat tekniker för att ta hand om och kommunicera med de döda. Men omsorg om de döda handlar inte bara om den symboliska hanteringen av kvarlevor; det pekar också på en nekropolitik, den sociala banden mellan de döda och levande som håller samhällen samman. Hans Ruin rör sig från dödsriter till till litterära framställningar av resor till underjorden, från problemet med förfäderna till teknologier för överlevnad och kommunikation mellan generationer. Med hjälp av filosofiska teorier erbjuder han på så vis ett nytt perspektiv på human- och samhällsvetenskaperna i deras helhet.

I sin föreläsning går han igenom i breda drag den teori som utvecklas i boken i dess helhet, som tar sin början i en diskussion om människans förhållande till död och ändlighet mellan Heidegger, Derrida och Freud. Hans Ruin är professor i filosofi, grundare av filosofiämnet vid Södertörns Högskola, ledamot i Moderna Museets forskningsråd och har översatt bland annat Derrida och Herakleitos till svenska.

(För dig vars begär för utforskande av existentiella och psykoanalytiska frågor går ännu längre rekommenderar vi att du tar en titt på vårt seminarium: https://www.facebook.com/events/1547987298673937/)