I förnekandets omgivningar

21 oktober 16:00

Redan i rubriken på sin klassiska artikel ”Jag vet mycket väl, men ändå …” visar franske psykoanalytikern Octave Mannoni på en språklig formel som lägger försvarsmekanismen Verleugnungs logik i öppen dager, den jag-klyvning som delar upp psyket i två delar, en sida som känner till de faktiska omständigheterna och en annan som tycks handla i motsättning till denna vetskap. Verleugnung brukar översättas med Förnekande och med hjälp av Mannonis artikel kommer vi att diskutera exempel på förnekandets uttryck idag och jämföra dem med en annan närliggande försvarsmekanism, Verneinung, Negeringen.

Inför seminariet förväntas deltagare att ha läst Octave Mannonis artikel, ”Jag vet mycket väl, men ändå …”, publicerad i Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2004: 8-9. En länk till nedladdningsbar PDF är här: https://drive.google.com/open?id=11bhc5KIRSbIMQpkev1tImP0r052uOqr7

”I förnekandets omgivningar” är den tredje fristående delen av ”Aning hardcore”. Ett extra spår som löper parallellt med föreläsningsserien ”psykoanalytisk salong – sexualitet * 5”. Det är till för dig vars begär efter psykoanalytisk och existentiell utforskning manar dig att gå steget längre. Varmt välkommen. För den som önskar mer information se vår hemsida: https://aningffp.wordpress.com/

I seminariepriset ingår även föreläsning och performance på kvällen. För den som enbart vill gå på föreläsning och performance se detta evenemang: https://www.facebook.com/events/1347763902044877/