Fargana Qasimova Ensemble Live (AZN)

20 oktober 2018 | 19:00

Re:Orient presenterar Fargana Qasimova Ensemble! Konserten är en av flera i den nationella konsertserien Curious Classics, och sker med stöd av Musikverket och Aga Khan Music Initative.

För Fargana Qasimova var den passionerade lyriken i den azeriska mugham-traditionen, och bardernas sånger i landets ashiq-tradition, hennes barndoms ljudlandskap. Nu själv en fulländad sångare, så har Quasimova utvecklat en utpräglad stil, som grundas i det konstnärskap och artisteri som hennes far, den kände musikern Alim Qasimov, utvecklat. Ackompanjerad av samma kvartett av unga musiker som sin far erbjuder Fargana ett fantastiskt exempel på traditionsbaserad musik, framförd med modern känslighet.

Medverkande:
Fargana Quasimova – sång och daf
Rauf Islamov – Kamancha
Zaki Valieyev – Tar
Rafael Asgarov – Balaban
Javidan Nabiyev – Naghara

Något om den azeriska musiktraditonen:
Genom åren har azeriska musiker producerar en enorm mängd monodisk musik. Termen monodi är benämningen för antingen en ensam melodi spelad av en ensam musiker, eller en melodi som ackompanjeras av andra instrument. Denna tradition har gett upphov till tonvis med spännande melodiskt materiel, med många rytmiska variationer. Melodier byggs ofta på modalskalor, som har en gemensam grund men många olika variationer. Det är i alla fall lätt att särskilja azerisk musik från västerländsk musik som antingen är i moll eller dur.

Den klassiska musiken kallas för mugam (el. mugham). Sångtekniken bygger delvis på snabb växling mellan bröst- och falsetttoner och texterna bygger på poesi och har ofta, men inte alltid, anknytning till islam. Musiken anknyter till den arabiska klassiska traditionens maqam. Det är en mycket komplex konstform som sammanväver poesi med musikalisk improvisation med särskilda, lokala modus. Mugam bygger på ett modalt system där, till skillnad från väst, modus inte utgår från skalor utan och också från en samling melodier och melodifragment som artister använder för att improvisera.

Mugam kan härledas till forntida persisk musiktradition. Och liksom uigurerna i kinesiska Xinjiang kallar sin utveckling av traditionen för muqam, så talar uzbeker och tadzjiker om maqom eller shashmaqom medan man i arabvärlden benämner det maqam och samtida perser talar om dastgah. Traditionerna bär släktskap, elementen i mugam, är närvarande i all orientalisk musik men det kan betyda en sak i turkisk tradition, en annan i Uzbekistan och ytterligare en i Azerbajdzjan.

Mugam är sammansatt av många delar. Valet av en särskild mugam och stil för framförandet väljs för att passa ett särskilt tillfälle. Framförandet följer ofta en dramatisk kurva med stigande intensitet och tonläge.

2003 förklarade FN-organet UNESCO mugam vara en autentisk, rik och kulturellt betydelsefull musik både lokalt, nationellt och globalt. UNESCO förklarade mugam vara ”ett mästerverk av muntligt och immateriellt mänskligt kulturarv”.